top of page

THE TARPEGGIOS

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • gofundmelogo
  • Spotify - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter

EXEC BOARD

20230325_Wilder_TarpeggiosDisco-25.jpg

Kai Turik

President

20230325_Wilder_TarpeggiosDisco-48.jpg

Brooke Willse

Concert Manager

20230325_Wilder_TarpeggiosDisco-17.jpg

Earl McBride

Social Chair

20230325_Wilder_TarpeggiosDisco-7.jpg

Oliver Chen

Music Director

20230325_Wilder_TarpeggiosDisco-14.jpg

Jack Wilson

Publicity Chair

20230325_Wilder_TarpeggiosDisco-78.jpg

Ella Breiner

Business Manager

20230325_Wilder_TarpeggiosDisco-18.jpg

Nikhil Sathyanathan

Treasurer

bottom of page